baibai1111

2017来的太过仓促,快的我都感觉不到。
可能是我太过颓…
面对生活一连串的打击,我承认我很痛苦。
愿一切都会好起来。
愿不打扰到他人。
                                                                                                     from平凡之人

评论